Oznamy

         Správa tejto sekcie je prístupná iba členom KTH Javorník. Ostatní záujemcovia o uverejnenie nejakého oznamu kontaktujte výbor klubu (viď sekcia Kontakty). Najbližšie akcie sú:

29.8.-1.9.2019 Splav Oravy a Váhu
1.9.-15.10.2019 (termín po individuál. dohovore) Pozorovanie jelenej ruje na Magure
07.09.2019 Vinobranie v LL
08.09.2019 - akcia TM Dolné diery a opekanie na Podkopci


 • 7.9.2019  •  MIMORIADNA ČLENSKÁ SCHôDZA

Dôležité !!!!
Vážení členovia KTH Javorník,
náš klub bol upozornený MV SR, že nemáme korektne zvoleného štatutára - predsedu klubu.
Poverenie L. Nováka výkonom funkcie predsedu, aj keď je posvätené ČS a výborom, nestačí.
Tento fakt môže mať vážne dopady na právne úkony klubu (2%, finančné operácie, dane a pod.)
Po konzultácii na MV SR odporúčajú zvoliť predsedu na mimoriadnej členskej schôdzi (MČS).
Výbor podľa našich stanov rozhodol, že MČS sa uskutoční 7.9. od 14,00 hod. po akcii Vinobranie v LL s jediným bodom programu: Voľba predsedu KTH Javorník.
Zapíšte si prosím tento dátum a prosíme Vás o krátku účasť.
Zároveň prosíme o predkladanie návrhov na kandidátov na predsedu klubu. Návrhy prosíme predkladať e-mailom na ktoréhokoľvek člena výboru. Vaše návrhy budeme archivovať.
Výbor KTHJ
 • 7.9.2019  •  VINOBRANIE 2019 V LL

Vážení priatelia,
dovoľujeme si Vás pozvať na Vinobranie 2019 v LL spojené s drobnou pracovnou výpomocou.
Akcia sa uskutoční 7.9.2019 od 08,30 hodín.

Kto môžete prísť, dajte nám prosím do 5.9 vedieť, aby sme mohli
pripraviť  príslušný servis.
Ústroj mužských účastníkov pracovná, dievčatá ústroj spoločenská.

Ubytovanie zabezpečené.

Kontakt: 0907 265861, novak.liet.lucka@gmail.com

Tešia sa na Vás a vopred ďakujú všetci Novákovci.
 • 8.9.2019  •  TURISTIKA MLÁDEŽE - DOLNÉ DIERY A OPEKAČKA

Program:
V prípade pekného počasia sa stretneme na Májovej ul. pred fakultou o  8.00 hod.

Spoločný odchod autami k hotelu Diery. Prejdeme si Dolné diery a prejdeme až na Podžiar. Tam si dáme desiatu a niečo si aj porozprávame o bezpečnosti v horách, o zážitkoch počas letných prázdnin a zopakujeme si čo máme mať v batohu pri turistike.
Cestou späť zídeme do Štefanovej a odtiaľ Terchovským vláčikom ku hotelu Diery 
(Sľúbili, že vláčik ešte bude jazdiť, len preverím časy).
Autami sa odvezieme na chatu k Vígľašským, kde bude opekanie špekáčikov, čajík
a možno aj nejaká mňamka.
Odchod späť bude individuálne, podľa dohody.

Prosím o predbežný záujem, aby sme vedeli zorganizovať prepravu a stravu.

Prihlášky posielať
do  02.09.2019 na email:  tebrico@tebrico.sk alebo novotna.blanky@zoznam.sk
Tešíme sa na Vás
Blanka Novotná – 0903 552 662
 • 12.-15.9.2019  •  TATRY 2019

Západné Tatry – Ťatliaková chata
Pravidelné turistické podujatie nášho klubu. Ubytovanie v Ťatliakovej Chate (14 lôžok + 12 prísteliek  - rezervácia pre 26 osôb) na tri noci. Stravovanie individuálne z vlastných zásob, alebo v  reštaurácii na chate.
http://tatliacka.sk/
Doprava osobnými autami, parkovanie na parkovisku pri zjazdovke Roháče - Spálená dolina. Turistické trasy s rôznou úrovňou náročnosti. Predpokladané členenie celej skupiny podľa výkonnosti  na dve až tri menšie skupiny, s rôznymi športovými cieľmi. Predbežná cena 70€ (doprava, parkovanie a ubytovanie s miestnym poplatkom).
Účastníci budú vybraní podľa poradia doručených prihlášok a obratom budú informovaní o úhrade 50% zálohy (35€), z dôvodu úhrady zálohy na ubytovanie.
Prednosť majú členovia KTHJ. Nečlenovia klubu budú zaradení ako prípadní náhradníci.
Prihlasujte sa ihneď na e-mailovú adresu:
jaroslav.flachbart@gmail.com.
Tel: +421 948 331 377
 • 21.-28.9.2019  •  CYKLOBALATÓN

Podľa kalendára KTHJ sa v termíne 21. - 28. 9. 2019 uskutoční akcia CYKLO BALATON.
Miesto ubytovania: Badacsonytomaj, viď
https://szallas.hu/bujtor-apartman-badacsony?checkin=2019-09-21&checkout=2019-09-28&ref=list&adults=14&provision=1  

Ubytovacia kapacita 14 osôb, každá izba má osobitnú sprchu a WC.
Cena ubytovania 500 500 Ft za vilu na 7 nocí, čo predbežne vychádza na 120,00 € na osobu.
Zariadenie je bez stravovacích služieb,ale má vybavenú kuchynku. Stravovanie je možné v blízkom okolí.
Na zabezpečenie rezervácie termínu je potrebné zaslať zálohu.
Záujemcov prosím o potvrdenie účasti a o uhradenie zálohovej platby vo výške 40,00 € na účet č. SK10 8360 5207 0042 0193 2806 do 21. 2. 2019.
Záujemcovia prihlásení na členskej schôdzi majú prednosť.

Organizátori:
Peter Kobelák + 421 904 513063
Juraj Hlaváč    + 421 949 568755
 • 11.-13.10.2019  •  JESEŇ A CHATY SLIEZSKYCH BESKÝD

Posledné 2 voľné miesta.
Vážení priatelia,
pozývame Vás na pokračovanie úspešnej akcie pešej turistiky v poľskej časti Sliezskych Beskýd.
Očakávame v tomto termíne najkrajšie sfarbenie ich bukových lesov.

Tentoraz bude naša akcia v podobe „puťáku“  s ubytovaním na chatách.
Účastníci dostanú príležitostné odznaky.
Podrobná pozvánka s mapkami na e-mailové vyžiadanie.
11.10.
Cesta autami Žilina – Oščadnica – Skalité – Milowka – Wegierska Górka – Žabnica – Skalka.

Príjazd autami na parking  Żabnica - Skałka (odporúčame do 16,00 hod).

Výstup po čiernej turistickej značke cca 1 hod (3km) na Schronisko PTTK na Hali Boraczej.
http://www.boracza.pl.
Poznámka: Zotmieva sa cca 17,30 hod.
Ubytovanie, večera.

12.11.

Raňajky.

Túra cca 10 km cez chatu Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej .

http://lipowska.com.pl/

Obed, pokračovanie na Schronisko PTTK na Rysiance.

http://www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php

Kto bude mať záujem výstup od ubytovania na Romanku (1366m).

Ubytovanie, večera.

13.11.

Raňajky.

Zostup cca 6 km na parking  Żabnica – Skałka.

Presun do Žabnice k opevneniu Schron Wędrowiec – prehliadka so sprievodom.

http://www.wegierska-gorka.opg.pl/schron-wedrowiec,39,318.html

Ubytovanie a réžia celkom: 25 €
Stravovanie:

Kto chce spoločnú večeru na oboch chatách pripočíta si k poplatku 12€.

Kto chce aj spoločné raňajky na oboch chatách pripočíta si ďalších 6€.

Vstupné
do bunkru s prehliadkou 1 €.
Výmenu PZ/€ zabezpečia za služby organizátori.
Odporúčame zobrať si hotovosť  cca 100 PZ. Kurz cca 4,25 PZ/ 1€
Doprava autami. Obsadenie áut po prihlásení účastníkov. Poplatky za dopravu platia osádky vozidiel.

Prihlášky
do naplnenia počtu účastníkov 20 s uvedením požadovaných služieb (ubytovanie, večere, raňajky, vstupné).  „Kto skôr príde ten skôr berie“.
Overte si u organizátorov vopred či sú ešte voľné miesta.

Záväzné prihlášky iba s platbou na účet: SK41 0900 0000 0000 7637 4252, VS 19212018, do poznámky prosím uviesť za koho platíte.
Tešia sa na Vás

J. Nedorost  0904 375092, juraj@nedorost.
L. Novák       0907 265861, novak.liet.lucka@gmail.com

 • 14.-15.12.2019  •  ADVENTNÍ ZÁJEZD DO BUDAPEŠTI

Vím, že je vrcholné léto, ale některé věci je potřeba zajistit včas.
Takže jak bylo vloni slíbeno vypisujeme adventní zájezd do Budapešti v termínu 14. - 15. 12. 2019.

Plánovaný program:

Odjezd
ze Žiliny v sobotu v časných ranních hodinách (cca v 5.00 – bude upřesněné)
Po příjezdu do Budapešti procházka historickými částmi Budína i Pešti, projdeme se kolem Královského paláce, korunovačního Matyášova chrámu a taky dominanty města Rybářské bašty.

Na pešťské straně pak uvidíme impozantní budovu parlamentu, odkud se vypravíme až k bazilice Sv. Štěpána, patrona Maďarska.

V okolí náměstí Deák Ferenc tér bude čas na nějaký ten oběd a odpočinek.

Prohlídku města dokončíme po jedné z nejhezčích pešťských ulic Váci utca až k městské tržnici Vásárcsarnok, kde si můžete koupit nejrůznější maďarské speciality.

V podvečer bude možné navštívit některý z místních lázeňských domů nebo posedět v některém z mnoha barů nebo hospůdek.

Ubytování je zajištěno v Star City Hotel, poblíž centra, ve 2 až 4 lůžkových pokojích, ale není jisté, chtějí zálohu, tak bude záležet, jak se ozvete, kolik míst mám zajišťovat.

V neděli navrhuji návštěvu lázní – pokud nepůjdete už večer, nebo Tropicaria – největšího středoevropského akvária  s 11m podvodním tunelem, kde je možné vidět žraloky a spoustu dalších vodních a tropických živočichů.

Podle času a zájmu navrhuji zastávku v Ostřihomi k návštěvě místní ohromující baziliky, ze které je úžasný výhled na Dunaj a okolí.

Příjezd
do Žiliny ve večerních hodinách – cca 19 – 20 hod.
Nástup v Bratislavě v případě zájmu možný.

Cena
předběžně 70 Eur ( ubytování, doprava, hlavně podle ubytování).
Zájemci
hlaste se předběžně na mail: drastichova@seznam.cz nejlépe co nejdříve, nejlépe obratem, ať víme,  jestli je o akci zájem.
Přihlášeným pošlu výzvu k zaplacení zálohy 40 Eur.

Lenka Drastichová

.
  KTH Javorník
    Oznamy
    Klubové informácie
    Kalendár
    Fotogaléria
    Kurzy a školenia
    Kontakty
  Interné informácie
    
  Myslíme na prírodu
    Ochrana prírody
    Grantový program
    KIA Motors Slovakia