Oznamy

         Správa tejto sekcie je prístupná iba členom KTH Javorník. Ostatní záujemcovia o uverejnenie nejakého oznamu kontaktujte výbor klubu (viď sekcia Kontakty). Najbližšie akcie sú:

3.9.2016 Lietavský hradný pohár
5.9.-11.9.2016 Zákl. a zdokonaľ.horolezecký letný kurz
11.9.2016 8.ročník Memoriálu Luisa Crosa
14.9.-18.9.2016 TATRY 2016


 • 25.2.-4.3.2017  •  KRKONOŠE 2017

V termínu jarních prázdnin 25.2. – 4.3.2017 se uskuteční lyžařský týden v Krkonoších na chatě Muchomůrka.
Ubytování prosté, spaní hromadné, lyžařské terény luxusní, sněhové podmínky nadějné ale negarantované.
Cena cca 100 Eur/osobu. V ceně ubytování, doprava auty, doprava na místě (busy, lanovky).
Poplatek 100€ bude potřeba uhradit v průběhu září (septembra), instrukce pošleme začátkem září.

Zájemci hlaste se obratem na mail drastichova@seznam.cz nebo na tel. +421 915 254 200 (přednostně na mail).
Do  4.9.2016 jsem ve světě.

 

Lenka + Fero

 • 11.9.2016  •  MEMORIÁL LUISA CROSA - 8 ročník

Žilinský večerník, Obec Malá Čierna, KTH Javorník, KST Sokol, KST Horec Bodiná,  KST regiónu Žilina, 5. pluk špeciálneho určenia, Klub priateľov Francúzska a Slovenska, Klub vojenských výsadkárov SR

Pešia turistika 6, 10 a 17km, cykloturistika 30 a 40km
Cyklistické preteky o Pohár Žilinského večerníka na 40 km

Prezentácia od 08,00 v Malej Čierne.
Štartovné 3,- €, členovia KST 2,- €.
Štart cyklistických pretekov 10,00.

Priebežný štart turistických účastníkov 08,00 -10,00 hod.

Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 09,00 hod za prítomnosti pamätníkov SNP, predstaviteľov verejnej správy a pietny akt pri pamätnej tabuli Louisa Crosa v Malej Čiernej.

Pri prezentácii dostane každý účastník malé občerstvenie, mapku, informácie o trasách, účastnícky list so záznamníkom kontrol a odznak. Účastníci na trase z Bodinej sa prezentujú až v cieli. Na hlavnej kontrole pri Čierňanskom rybníku dostanú účastníci občerstvenie na základe účastníckeho listu.

Pokyny k cyklistickým pretekom budú zverejnené v Žilinskom večerníku, ktorý ocení darčekom aj najmladšieho a najstaršieho účastníka a víťazov cyklistických pretekov v kategóriách muži, ženy a 3 členné tímy.

Akcia je organizovaná v rámci hodových slávností obce Malá Čierna. I tento rok sa účastníci môžu pred štartom memoriálu zúčastniť na omši v miestnom kostole a podvečer na disko - zábave. Guláš, tombola a kultúrny program v cieli sú zabezpečené taktiež obcou Malá Čierna.

Akcie sa každý zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, deti do 15 rokov len v sprievode rodičov alebo inej dospelej osoby.

Dopravné možnosti:
Autom
smerom na Rajec, v Rajci smer na Považskú Bystricu, po 3,5 km odbočka Malá Čierna.
Vlakom
do Rajca, odtiaľ autobusom na rázcestie do Malej Čiernej alebo priamo do obce podľa konkrétneho spoja.
Autobusom
do Rajca, odtiaľ autobusom na rázcestie do Malej Čiernej alebo priamo do obce podľa konkrétneho spoja.

9. ročník Memoriálu Luisa Crosa sa uskutoční 10.9.2017.

Kontakty na organizátorov:
Juraj Nedorost – hl. organizátor, 0904 375092, juraj@nedorost.sk

Jaroslav Koleda – program v obci, 0908 910753, malaciernaobec@azet.sk
Jozef Filo – technická podpora,  0908 984762, jozeffilo@rajec.net

Ladislav Novák – koordinácia akcie, 0907 265861, ladislav.novak@fbi.uniza.sk
Jaroslav Flachbart – cyklotrasy, 0948 331377, Jaroslav.Flachbart@fbi.uniza.sk

Eva Vargová – prezentácia, 0907 228035, e.c.varga@gmail.com
Pavel Virdzek – pešie trasy, 0907 818991, 1810pavel@gmail.com

Pavel Poledňák – cyklistické preteky, 0948 813242, pavel@polednak.cz
Štefan Mužík – zástupca KST RŽ, 0911 921564, smuzik@azet.sk

Katarína Villinová – trasa s Bodinej, 0910 563139, katkavillinova@gmail.com

Trasy pre peších – značenie modré
17 km

Z Malej Čiernej po ŽTZ smerom na Rajec. Na hlavnej ceste Rajec - PX odbočiť vpravo a po 300m vľavo k Čierňanskému rybníku (hlavná kontrola). Okolo rybníka a golfového areálu po vlastnom značení do Veľkej Čiernej (kontrola pri pohostinstve). Po vlastnom značení smerom na Bodinú do sedla ku krížu a prístrešku. Zo sedla ďalej po vlastnom značení na nádhernú vyhliadku Vysoký vrch (kontrola KST Horec Bodiná). Z Vysokého vrchu na sedlo Marek (vlastné značenie) a po ŽTZ do cieľa v Malej Čiernej.

10 km

Do Veľkej Čiernej (kontrola) rovnako ako pri predchádzajúcej trase a odtiaľ priamo do cieľa v Malej Čiernej.

6km

Z Bodinej po prírodnovedno-lesnícko-ochranárskom chodníku na Vysoký vrch s nádhernou vyhliadkou (kontrola KST Horec Bodiná) a po vlastnom značení do Malej Čiernej.
Mapa trás na http://mapy.hiking.sk/?trasa=vNBWw

Trasy  pre cyklistov – značenie červené
40 km (spoločná trasa pre cykloturistov a cyklopretek)

Z Malej Čiernej po ŽTZ na sedlo Marek, sedlo Studená a do Vrchteplej. Po štátnej ceste do Kostolca ku kaplnke na hornom konci obce (kontrola). Po vlastnom značení poľnou cestou do Praznova. Dole dedinou na štátnu cestu PX – Rajec. Po ceste vľavo bez značenia na Prečín, Domanižu a do Malých Ledníc. Na konci obce z hlavnej cesty vpravo po vlastnom značení pod Šujský lom a k Čierňanskému rybníku (hlavná kontrola) a do Rajca. Na konci zjazdu v zákrute vľavo a poza kúpalisko Veronika po vlastnom značení lúkami do Jasenového. Hore dolinou do sedla nad Malou Čiernou. Zjazd lúkami do cieľa. Mapa trasy na http://mapy.hiking.sk/?trasa=DtYcE

30 km

Z Malej Čiernej po ŽTZ na sedlo Marek a sedlo Studená. 100m pred sedlom vľavo a zjazd lúkami po žltej cyklotrase 1987 do Bodinej (kontrola) a po štátnej ceste do Prečína. Na hlavnej ceste vľavo a bez značenia smerom na Domanižu a do Malých Ledníc. Na konci obce z hlavnej cesty vpravo po vlastnom značení pod Šujský lom a  k Čierňanskému rybníku (hlavná kontrola) a do Rajca. Na konci zjazdu v zákrute vľavo a poza kúpalisko Veronika po vlastnom značení lúkami do Jasenového. Hore dolinou do sedla nad Malou Čiernou. Zjazd lúkami do cieľa. Mapa trasy na http://mapy.hiking.sk/?trasa=bZpoB.

 • 4.-11.2.2017  •  ŠUMAVA 2017

Členovia KTH Javorník, v roku 2017 organizujeme bežkársku akciu Šumava 2017 v termíne od 4.2. do 11.2.2017, s ubytovaním na Kvilde (http://www.kvilda.eu/chatakvilda). Z dôvodu zabezpečenia ubytovania a zaplatenie zálohy je potrebné, aby sa záujemci - bežkári o túto akciu prihlásili do 31.3.2016. Počet účastníkov je 20 bežkárov. Predbežne prihláseným zašlem ďalšie pokyny. Záväzná prihláška bude akceptovaná až po zaplatení zálohy. Prihlášky adresovať jolenocin@gmail.com.

K dnešnému dňu 1.3.2016 bola akcia naplnená. Ďalší záujemcovia môžu byť zapísaní len ako náhradníci.

Juro Olenočin

.
  KTH Javorník
    Oznamy
    Klubové informácie
    Kalendár
    Fotogaléria
    Kurzy a školenia
    Kontakty
  Interné informácie
    
  Myslíme na prírodu
    Ochrana prírody
    Grantový program
    KIA Motors Slovakia