Kontakty

Klub turistov a horolezcov Javorník
Cementárenská 44
013 11 Lietavská Lúčka

IČO: 37799088
DIČ: 2021483794
Prima banka a.s. 0300760001 / 5600       IBAN SK18 5600 0000 0003 0076 0001

e-mail: javornik@pksoft.sk

Výbor klubu

  • predseda
  • tajomník
  • hospodár
  • člen
  • člen
  • člen
  • člen

Ladislav Novák           +421 907 265 861
Vladimír Hejda           +421 905 917 479
Zuzana Pfefferová
Jaroslav Flachbart
Vladimír Novotný
Ján Hojo
Johanka Víglašská
Revízor klubu
 
  • Blanka Novotná
.
  KTH Javorník
    Oznamy
    Klubové informácie
    Kalendár
    Fotogaléria
    Kurzy a školenia
    Kontakty
  Interné informácie
    
  Myslíme na prírodu
    Ochrana prírody
    Grantový program
    KIA Motors Slovakia